Summer Camp - Dźwirzyno

OW Pokusa

Dla dzieci 7-16 lat

 • zakwaterowanie w pokojach 4 osobowych z łazienkami
 • bardzo dobra kuchnia menu dostosowane do potrzeb dzieci
 • teren ośrodka ogrodzony, blisko morza, lasu oraz jeziora Resko z dala od drogi.
 • zakwaterowanie w nowej części ośrodka.

Fantastyczny pomysł na aktywny wypoczynek w grupie przyjaciół. W zależności od wyboru uczestnicy wyjazdu będą pod okiem instruktorów doskonalić swoje umiejętności z jazdy konnej, windsurfingu, żeglarstwa, jazdy na rolkach oraz grach zespołowych.

TURNUS


05.08.2019 – 15.08.2019

Standard:
1799 PLN
Windsurfing:
1950 PLN
Oferta konna:
2150 PLN
Żeglarstwo:
2150 PLN

rezerwacja

Oferta standard

 • 10 noclegów wybranym pensjonacie - nowy budynek
 • pełne wyżywienie – śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja
 • zajęcia na poligonie Kajtur
 • przejażdżkę bananem po jeziorze Resko
 • pływanie i plażowanie nad morzem
 • zajęcia z jazdy na łyżworolkach
 • ognisko z pieczeniem kiełbasek
 • podchody, bieg na orientację
 • gry zespołowe
 • przejazd autokarem
 • transport rowerów (wycieczki rowerowe poruszamy się ścieżkami rowerowymi)
 • opiekę wykfalifikowanej kadry podczas obozu
 • upominki dla wszystkich uczestników
 • obsługę medialną
 • ubezpieczenie NNW

Cena: 1799 zł

Oferta windsurfing

Oferta skierowana do miłośników żeglowania na desce z żaglem. dedykowany jest dla dzieci/młodzieży, które miały styczność z windsurfingiem oraz dla tych, dla których będzie to pierwsza taka przygoda w życiu. W trakcie turnusu dziennie szkolenia (teoria i praktyka). Zapewniamy sprzęt szkoleniowy: deski mieczowe, żagle, pianki, kamizelki asekuracyjne oraz asekurację z łodzi motorowej. Zajęcia z windsurfingu odbywać się będą na jeziorze Resko. Pakiet obejmuje wszystkie atrakcje przedstawione w ofercie standard.

Cena: 1950 zł
(osiem spotkań po 1,5h)

Oferta konna

Oferta skierowana jest do miłośników koni. Obóz przygotowany będzie pod kątem osób chcących nauczyć się jeździć konno, jeźdźców chcących poprawić technikę jazdy i jednocześnie miło spędzić czas. O wyjeździe w teren decyduje instruktor na podstawie umiejętności zaprezentowanych podczas jazdy na placu. Pakiet obejmuje wszystkie atrakcje przedstawione w ofercie standard.

Cena: 2150 zł
(siedem spotkań po 2,5 h)

Oferta żeglarstwo

Oferta skierowana dla miłośników żeglowania którzy pragną rozpocząć oraz doskonalić przygodę z żaglami. W programie 16 godz. kursu w którym min. nauka podstawowych manewrów: utrzymanie kursu, ostrzenie, odpadanie, zwrot przez sztag, stawanie w dryf, podejście do boi. Zajęcia będą prowadzone na łódkach Optimist.

Cena: 2150 zł

Program obozu


Informacje o płatnościach


Potwierdzeniem uczestnictwa w pobycie jest wpłata zaliczki w wysokości 600 zł od osoby w terminie 10 dni od nadesłania formularza zgłoszeniowego. Dopłata do 100% wartości obozu najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem turnusu. Po dokonaniu zgłoszenia na podany adres email otrzymają Państwo informacje dotyczące płatności oraz numer rachunku do wpłaty.

Dodatkowe informacje


Cena w ofercie standard nie zawiera jazdy konnej, windsurfingu oraz żeglarstwa

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub emailowy.

Informacje rabatowe


 • Dla stałych klientów rabat 50 zł/osoba (którzy skorzystali z oferty obozowej min. 3 razy)
 • Dla rodzeństwa rabat 50 zł za rezerwację przed 31 marca 2019
 • Wszystkie rabaty się sumują

Formularz zgłoszeniowy


Osoba zgłaszająca


Uczestnicy


Dodatkowe informacje

Rezerwacja

1.1 Aby zapisać się na obóz należy:
- wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy, którego odnośnik znajduje się na stronie www.aquafun-md.pl w zakładce poświęconej danemu Obozowi.
1.2. Po dokonaniu weryfikacji danych uczestnik otrzyma na wskazany adres e-mail, umowę uczestnictwa w obozie.
1.3. Umowę należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do Organizatora, wysyłając pod wskazany adres: Aquafun Michał Dyrcz ul. Główna 42e 44-230 lub przesłać skan umowy na adres: kontakt@aquafun-md.pl a oryginał wziąć ze sobą na obóz.
1.4. Uczestnik, który dokona zgłoszenia zgodnie z powyższymi punktami będzie znajdował się na liście Obozu, na który się zapisał.
1.5. Warunkiem rezerwacji jest poprawne wypełnienie formularza, zaakceptowanie regulaminu obozu oraz wpłata zaliczki zgodnie z regulaminem. 1.6. Za datę rezerwacji uważa się datę wpłynięcia zaliczki na konto organizatora. 

Płatności

2.1 Wszelkie płatności dokonywane są na konto organizatora AQUAFUN nr konta 68 1140 2004 0000 3302 7676 6085, tytułem: nazwa obozu imię i nazwisko uczestnika.
2.2. Zaliczkę należy wpłacić w terminie 10 dni roboczych od nadesłania formularza zgłoszeniowego.
2.3. Pozostałą część kwoty należy wpłacić najpóźniej 30 dni przed datą rozpoczęcia się obozu.
2.4 Niedokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z skreśleniem uczestnika ze listy Obozu.
2.5 AQUAFUN nie zwraca wpłaconych zaliczek.
2.6 Istnieje możliwość przekazania zaliczki na rzecz nowego uczestnika wyjazdu.
2.7 Niewykorzystanie przez uczestnika (z przyczyn leżących po jego stronie) świadczeń objętych programem Obozu, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za Obóz lub żądań ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia.

Rezygnacja i reklamacja

3.1. Rezygnacja z udziału w obozie może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania pisemnego oświadczenia przez organizatora.
3.2. Koszty rezygnacji z Obozu jakie ponosi uczestnik wynoszą:
- 30% ceny w przypadku gdy rezygnuje do 30 dni przed rozpoczęciem Obozu;
- 50% ceny w przypadku gdy rezygnuję w okresie 30-20 dni przed rozpoczęciem Obozu;
- 100% ceny w przypadku gdy rezygnuję poniżej 20 dni przed rozpoczęciem Obozu.
3.3. Organizator przyjmuje ewentualne skargi i reklamacje, które zostaną złożone w terminie do 14 dni po zakończeniu Obozu. Organizator rozpatrzy złożone w terminie skargi/reklamacje w przeciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez uczestnika.

Zasady dotyczące wszystkich uczestników

4.1.Każdy uczestnik ma prawo do:
- pełnego wykorzystania programu obozu oraz do wnoszenia własnych propozycji do ustalonego programu,
- uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu,
- poszanowania swoich poglądów i przekonań oraz wyrażenia swojego zdania,
- radosnego wypoczynku oraz pochwał i wyróżnień ze strony kadry.
4.2. Każdy uczestnik ma obowiązek:
- przestrzegać harmonogramu dnia (punktualnego stawiania się na miejscu zbiórek),
- aktywnego uczestnictwa w zaplanowanych zajęciach (o ile nie został z nich zwolniony przez rodziców, kadrę lub lekarza),
- wykonywania poleceń kadry obozu oraz innych opiekunów, instruktorów, trenerów, ratowników,
- zapoznać się z obowiązującym regulaminem (np.hotelu, ośrodka) oraz ich przestrzegać,
- bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa podczas zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz podczas zajęć dodatkowych,
- okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników, kadry oraz personelu zatrudnionego ośrodka,
- dbania o sprzęt (za każdą zawinioną przez Uczestnika szkodę odpowiedzialność finansową ponosi Uczestnik lub w przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie),
- dbania o higienę osobistą oraz higienę pomieszczeń udostępnianych dla Uczestników Obozu,
- przestrzegania zasad ciszy nocnej,
- zgłaszanie ewentualnej niedyspozycji lub niemożliwości wzięcia udziału w zaplanowanych zajęciach z przyczyn zdrowotnych kadrze.
4.3. Firma AQUAFUN nie odpowiada za rzeczy skradzione, zagubione lub zniszczone z braku staranności uczestnika.

Zasady dotyczące tylko niepełnoletnich Uczestników obozu (do 18 lat)

5.1. Niepełnoletnim Uczestnikom zabrania się:
- samowolnego opuszczenia terenu ośrodka oraz samowolnego oddalania się od grupy podczas zajęć,
- posiadania i palenia papierosów, posiadania i picia napojów alkoholowych, posiadania i brania środków odurzających,
- noszenia przy sobie przyborów do rozmiecenia ognia, posiadania przedmiotów łatwopalnych, ostrych(np. Noży), materiałów pirotechnicznych i innych zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników,
- używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych,
- dokonywania wszelkich napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń bez nadzoru kadry,
- przywłaszczania cudzych rzeczy,
- wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami BHP oraz przepisami przecipożarowymi.