Murzasichle - Polska

Pensjonat Leśna Cisza

Dla dzieci 7-15 lat

 • położonym na wysokości 1000m n.p.m. na małej ale malowniczej górskiej polanie „Pod Jeziorem” znajdującej się w sercu Tatrzańskiego Parku Narodowego w jednej z najpiękniejszych miejscowości Podhala
 • oddalony 10 minut jazdy od stoków na których prowadzone jest szkolenie
 • menu przystosowane do potrzeb dzieci
 • pokoje 2, 3, 4-osobowe z łazienkami
 • trzy sale zabaw do zajęc popołudniowych dla dzieci, piłkarzyki, ping-pong, dart, ściana wspinaczkowa
 • na terenie ośrodku znajduje się również szałas z górskim klimatem

TURNUS


16.02 – 23.02.2019

Cena:
1450 PLN

Transport realizowany z:
Śląskie 100 zł/os, łódzkie 170 zł/os, pomorskie 320 zł/os. Lubelskie 250 zł/os, podkarpackie 280 zł/os.

Ferie mają województwa:
śląskie, łódzkie, pomorskie, lubelskie, podkarpackie

rezerwacja

Cena zawiera


 • 7 noclegów w pensjonacie Leśna Cisza
 • pełne wyżywienie – śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja
 • skipass na stoki RUSIN SKI
 • szkolenie narciarskie lub snowboardowe – 6 dni po 4h
 • realizację programu popołudniowego
 • wycieczka do Zakopanego
 • kulig z ogniskiem przejażdżka saniami zakończona w szałasie góralskim
 • zawody narciarskie
 • ubezpieczenie NNW
 • opiekę profesjonalnej i sprawdzonej kadry

Dodatkowe informacje


 • cena nie zawiera transportu (śląskie: 100 zł, Łódzkie: 170 zł, pomorskie: 320zł, lubelski: 250 zł, podkarpackie 280zł
 • przy transporcie / dojeździe własnym – dopłata 75 zł / transfery na miejscu
 • zajęcia szachowe 100 zł
 • koszt wypożyczenie sprzętu narciarskiego / snowboardowego – 250 zł / komplet / turnus

Charakterystyka zimowiska

 • Małe grupy szkoleniowe
 • Szkolenie narciarskie i snowboardowe do wyboru
 • Sprawdzona kadra instruktorsko- wychowawcza
 • Zimowisko zgłoszone do kuratorium oświaty
 • Szkolenia narciarskie będą prowadzone w jednym z ośrodków: Rusiń-Ski, Ski Suche
 • Bogaty program atrakcji popołudniowych

Szkolenie narciarsko-snowboardowe

 • Codziennie 4h zajęć pod okiem sprawdzonych instruktorów(wychowawców)
 • Zawody narciarsko- snowboardowe na zakończenie turnusy
 • Doskonałe warunki dla dzieci początkujących
 • Małe grupy szkoleniowe
 • Bardzo dobre dopasowanie grup pod względem weryfikowanych umiejętności
 • Transfery na stok prywatnym autokarem
 • Koszulki narciarskie na czas turnusu dla dzieci

Atrakcje - program

 • Kulig z ogniskiem zakończony w szałasie góralskim
 • Wycieczka do zakopanego odwiedzamy skocznię narciarską, Krupówki
 • Szachy
 • Turnieje w ping-ponga, piłkarzyki
 • Wieczory filmowe
 • Warsztaty z rysunku i grafiki

Informacje o płatnościach


Potwierdzeniem uczestnictwa w pobycie jest wpłata zaliczki w wysokości 500 zł od osoby w terminie 10 dni od nadesłania formularza zgłoszeniowego. Dopłata do 100% wartości zimowiska najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem turnusu.

Po dokonaniu zgłoszenia na podany adres email otrzymają Państwo informacje dotyczące płatności oraz numer rachunku do wpłaty.

Szczegóły dojazdu


Transport realizowany zawsze pod opieką kierownika wypoczynku lub wychowawców.

Informacje organizacyjne


W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub emailowy.

Formularz zgłoszeniowy

Rezerwacja

1.1 Aby zapisać się na obóz należy:
- wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy, którego odnośnik znajduje się na stronie www.aquafun-md.pl w zakładce poświęconej danemu Obozowi.
1.2. Po dokonaniu weryfikacji danych uczestnik otrzyma na wskazany adres e-mail, umowę uczestnictwa w obozie.
1.3. Umowę należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do Organizatora, wysyłając pod wskazany adres: Aquafun Michał Dyrcz ul. Główna 42e 44-230 lub przesłać skan umowy na adres: kontakt@aquafun-md.pl a oryginał wziąć ze sobą na obóz.
1.4. Uczestnik, który dokona zgłoszenia zgodnie z powyższymi punktami będzie znajdował się na liście Obozu, na który się zapisał.
1.5. Warunkiem rezerwacji jest poprawne wypełnienie formularza, zaakceptowanie regulaminu obozu oraz wpłata zaliczki zgodnie z regulaminem. 1.6. Za datę rezerwacji uważa się datę wpłynięcia zaliczki na konto organizatora. 

Płatności

2.1 Wszelkie płatności dokonywane są na konto organizatora AQUAFUN nr konta 68 1140 2004 0000 3302 7676 6085, tytułem: nazwa obozu imię i nazwisko uczestnika.
2.2. Zaliczkę należy wpłacić w terminie 10 dni roboczych od nadesłania formularza zgłoszeniowego.
2.3. Pozostałą część kwoty należy wpłacić najpóźniej 30 dni przed datą rozpoczęcia się obozu.
2.4 Niedokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z skreśleniem uczestnika ze listy Obozu.
2.5 AQUAFUN nie zwraca wpłaconych zaliczek.
2.6 Istnieje możliwość przekazania zaliczki na rzecz nowego uczestnika wyjazdu.
2.7 Niewykorzystanie przez uczestnika (z przyczyn leżących po jego stronie) świadczeń objętych programem Obozu, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za Obóz lub żądań ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia.

Rezygnacja i reklamacja

3.1. Rezygnacja z udziału w obozie może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania pisemnego oświadczenia przez organizatora.
3.2. Koszty rezygnacji z Obozu jakie ponosi uczestnik wynoszą:
- 30% ceny w przypadku gdy rezygnuje do 30 dni przed rozpoczęciem Obozu;
- 50% ceny w przypadku gdy rezygnuję w okresie 30-20 dni przed rozpoczęciem Obozu;
- 100% ceny w przypadku gdy rezygnuję poniżej 20 dni przed rozpoczęciem Obozu.
3.3. Organizator przyjmuje ewentualne skargi i reklamacje, które zostaną złożone w terminie do 14 dni po zakończeniu Obozu. Organizator rozpatrzy złożone w terminie skargi/reklamacje w przeciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez uczestnika.

Zasady dotyczące wszystkich uczestników

4.1.Każdy uczestnik ma prawo do:
- pełnego wykorzystania programu obozu oraz do wnoszenia własnych propozycji do ustalonego programu,
- uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu,
- poszanowania swoich poglądów i przekonań oraz wyrażenia swojego zdania,
- radosnego wypoczynku oraz pochwał i wyróżnień ze strony kadry.
4.2. Każdy uczestnik ma obowiązek:
- przestrzegać harmonogramu dnia (punktualnego stawiania się na miejscu zbiórek),
- aktywnego uczestnictwa w zaplanowanych zajęciach (o ile nie został z nich zwolniony przez rodziców, kadrę lub lekarza),
- wykonywania poleceń kadry obozu oraz innych opiekunów, instruktorów, trenerów, ratowników,
- zapoznać się z obowiązującym regulaminem (np.hotelu, ośrodka) oraz ich przestrzegać,
- bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa podczas zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz podczas zajęć dodatkowych,
- okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników, kadry oraz personelu zatrudnionego ośrodka,
- dbania o sprzęt (za każdą zawinioną przez Uczestnika szkodę odpowiedzialność finansową ponosi Uczestnik lub w przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie),
- dbania o higienę osobistą oraz higienę pomieszczeń udostępnianych dla Uczestników Obozu,
- przestrzegania zasad ciszy nocnej,
- zgłaszanie ewentualnej niedyspozycji lub niemożliwości wzięcia udziału w zaplanowanych zajęciach z przyczyn zdrowotnych kadrze.
4.3. Firma AQUAFUN nie odpowiada za rzeczy skradzione, zagubione lub zniszczone z braku staranności uczestnika.

Zasady dotyczące tylko niepełnoletnich Uczestników obozu (do 18 lat)

5.1. Niepełnoletnim Uczestnikom zabrania się:
- samowolnego opuszczenia terenu ośrodka oraz samowolnego oddalania się od grupy podczas zajęć,
- posiadania i palenia papierosów, posiadania i picia napojów alkoholowych, posiadania i brania środków odurzających,
- noszenia przy sobie przyborów do rozmiecenia ognia, posiadania przedmiotów łatwopalnych, ostrych(np. Noży), materiałów pirotechnicznych i innych zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników,
- używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych,
- dokonywania wszelkich napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń bez nadzoru kadry,
- przywłaszczania cudzych rzeczy,
- wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami BHP oraz przepisami przecipożarowymi.