Nauka pływania w Żorach - rejestracja

Aby zapisać dziecko na zajęcia grupowe należy zapoznać się z regulaminem oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.


Dane rodzica/opiekuna prawnego


Uczestnicy


Zgody formalne

REGULAMIN ZAJĘĆ NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA AQUAFUN

 1. Firma „AQUAFUN” jest organizatorem zajęć nauki pływania.
 2. Zajęcia odbywają się w grupach 1 lub 2 razy w tygodniu.
 3. Opłata za zajęcia jest równoznaczna z zgoda rodziców na uczęszczanie dziecka na naukę pływania i akceptacją niniejszego regulaminu Szkoły Pływania AQUAFUN.
 4. Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest po opłaceniu miesiąca kalendarzowego zajęć z góry zgodnie z cennikiem.
 5. Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
 6. Wpłatę za zajęcia należy uiścić przelewem bankowym.
 7. Rodzice bądź opiekunowie deklarują, że dzieci uczestniczące na zajęciach są zdrowe i nie posiadają żadnych przeciwwskazań do pływania i przebywania w wodzie (w przeciwnym przypadku należy poinformować prowadzącego zajęcia).
 8. W przypadku, kiedy uczestnikami zajęć grupowej nauki pływania jest rodzeństwo, przysługuje rabat w wysokości 10% (tj. cena za miesiąc pomnożona przez ilość dzieci minus 10% od całej sumy).
 9. Warunkiem uczestnictwa w kolejnym miesiącu jest dokonanie wpłaty najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć następnego miesiąca.
 10. Firma AQUAFUN nie dokonuje zwrotów wpłat za niezrealizowane zajęcia uczestnika z powodu jego nieobecności w zajęciach, ma on natomiast możliwość odrobienia zaległych lub niewykorzystanych zajęć w uzgodnionym wcześniej terminie. W przypadku dłuższych absencji sposób rozliczeń uzgadniany indywidualnie.
 11. W sytuacji niezrealizowanych zajęć nie z winy prowadzącego (np. z przyczyn technicznych - awaria na basenie, odwołanie zajęć itp.) lub z winy prowadzącego szkoła pływania zobowiązuje się zrealizować te zajęcia bezpłatnie w innym terminie lub zajęcia te nie przepadają i są realizowane dalej na następnych zajęciach (uczestnik nie traci wtedy zajęć – kwota za następny miesiąc będzie obniżona o ilość dni w których nie odbyły się zajęcia).
 12. Firma AQUAFUN zastrzega sobie prawo do możliwości prowadzenia zajęć przy pomocy innych nauczycieli (mgr wychowania fizycznego, instruktorów, trenerów pływania) w razie okoliczności w której główny prowadzący nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach.
 13. Firma AQUAFUN zastrzega sobie prawo zmiany godziny zajęć uczestników w każdym momencie, dostosowując uczestnika do poziomu grupy pływającej, lub w sytuacjach gdy liczba uczestników zmniejszy się. Następstwem tego będzie łączenie grup realizujących dalszy program zajęć.
 14. Zapisanie się do szkoły pływania zobowiązuje uczestnika do zapoznania się oraz przestrzegania regulaminu zajęć AQUAFUN i regulaminu pływalni na którym odbywają się zajęcia.
 15. Wpłata na konto lub podpis niniejszego regulaminu jest równoznaczna z jego akceptacją.

Strona korzysta z plików cookies, dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.  Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce..

zamknij